2 תשובות
תתעלמי ואל תשימי עליהם.
את מושכת צומת לב
הלוואי עלי