תשובה אחת
נפט בעולם נוצר כך: חיות שמתו בעבר הנוזל שלהם התחלחל באדמה ונהיה נפט. היום החוקרים סבורים שתוך מאתים שנה יגמר הנפט. בהצלחה!♥