2 תשובות
חפש מכר שגר שם, ותברר מה קורה שם, מה האפשרויות שיש לך. וכמובן תקפוץ לשם לראות.
שריה מומחה סטיפס
אני אשדודי, מה בדיוק אתה רוצה לדעת?
יחיאל