2 תשובות
שני סוגי של מודלס modals:
1. של מילה אחת כמו
could shall should
might can must
may would will

2. ושל שתי מילים
used to
have to
have got to
ought to
כמה עקרונות מלווים את השימוש במודלס:
1. זהו פועל עזר (כלומר יש פועל עיקרי אחריו במשפט)
2. אין לו זמן. הוא לא גורר אחריו הטיה של זמנים.
3. הפועל שבא אחריו אף פעם לא יכלול S או ING או
4. בינו לבין הפועל העיקרי במשפט (זה שבא אחריו) אין TO
You must GO
You may LEAVE
גם אם בעברית אומרים עליך ללללללעזוב - באנגלית אין "ל", כלומר "TO" והפועל בא מיד אחרי.
כמובן שלא כך במודלס מהסוג השני:
You ought to go dancing למשל.
האם זה ברור?
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס
תודה!
Panks