2 תשובות
1
צינורות השיפה משמשים להעביר את תוצרי הפוטוסינתזה (גלוקוז) מהחלקים הירוקים לכל חלקי הצמח.
ולא קשור אבל צינורות העצה מובילים את המים והמומסים (מינרלים) מהשורשים לכל חלקי הצמח.:)