תשובה אחת
בהוזלה לא. הגיפט כארד מוטען בסכום שהחלטת לשים.