תשובה אחת
לפי דעתי שבועיים ותלוי מה כתוב במה שקנית