תשובה אחת
אפשר גם לפני האמבטיה, ואפשר גם בתוך האמבטיה, הכוונה מה שנוח.