תשובה אחת
שהוא מגעיל ואת לא רוצה לשמע עליו (זה מה שאני הייתי אומרת)