2 תשובות
תלונה ניתן להגיש באמצעות דוא"ל שכתובתו tluna@education.gov.il
או באמצעות פקס שמספרו 02-5602390
או באמצעות טופס מובנה המצוי באתר (הוספתי קישור) בהצלחה.
חיפוש קטן באינטרנט בגוגל פותר את הביעה =)