2 תשובות
תלמד תאוריה לילה לפני זה הכי טוב
לגשת לפני לתאוריה לעבור ואז להתעסק רק בשיעורים ובטסט