7 תשובות
a בריבוע + B בריבוע = C בריבוע
במשולש ישר זוית:
ניצב בריבוע + ניצב בריבוע = ליתר בריבוע.
הנוסחא A2+B2=C2
ה2 זה שתיים בריבוע
a^2+b^2=c^2
משהו כזה
a^2+b^2=c^2
c^2-a^2=b^2
c^2-b^2=a^2
הסרטון הזה מסביר, תצפי בו:
A בריבוע כפול B בריבוע שווה C בריבוע