תשובה אחת
בבקשה משפט מדהים של הפילוסוף הסיני לאו צ'ה...

הזהר במה שאתה משקה את חלומותיך.

השקה אותם בדאגה ופחד והם יצמיחו עשבים שיחנקו את החיים מחלומותיך. השקה אותם באופטימיות ובפתרונות ותקצור הצלחה. תמיד השאר דרוך ומוכן לרגע בו תוכל להפוך בעיה להזדמנות להצלחה.