תשובה אחת
הראשון - החינמי לחלוטין.

ונסי את האתר המצורף השני, ללימוד תיאוריה באמצעות לומדות מקוונות ומושקעות, לא חינמי.

בנוסף, ראי את האתרים המוצעים בתגית "תיאוריה".
מערכת סטיפס