3 תשובות
אותי מצאו אחרון אחרי שכל הפחי שמן נטמאו. מי אני? (הכד)
קחי את הקשור הזה ותוציאי ממנו שאלות..