תשובה אחת
לי זה קרה- בגלל שאכלתי כיפלי בצל (אבל זה יכול לקרות עם כל מאכל אחר) וזה צרב לי בגרון והייתי צרודה מזה.