תשובה אחת
אם יש דרכון זה בסדר, ואם אין ברירה תתקשר עכשיו ללשכת גיוס שלך והם כבר יציעו לך מה לעשות.