תשובה אחת
פשוט תתחיל לדבר איתה ותתקדם לאט לאט שלא תפיל אתזה עליה בבום