קח מהשכן שלך שלט של אלקטרה שהוא תקין ובדוק אותו על המזגן שלך.אם המזגן שלך יגיב לשלט של שכנך אז זה סימן שהשלט שלך אינו תקין ובצע את הפעולות הבאות : נתק את המזגן מהחשמל הוצא את הסוללות עד שהתצוגה תיעלם לגמרי.בשלטים של אלקטרה הסוללות צריכות להיות מחוץ למזגן כשעה.חבר את המזגן לחשמל והחזר את הסוללות לשלט . אם זה לא יעזור אז קנה שלט חדש
אם המזגן שלך לא יגיב גם לשלט של השכן שלך אז זה סימן שהעינית אינה תקינה.הזמן טכנאי כדי שיחליף לך את עינית השלט