2 תשובות
בדודה מדרגה שניה
שואל השאלה:
בטוח? סבא שלי וסבא רבה שלה?