תשובה אחת
מה שאני זוכר משנה שעברה:
הורדוס העדיף את האולסיה הלא יהודית, הטיל מיסים כבדים על היהודים, היה עושה עושק ומעשי שחיתות והוא היה אחד מהסיבות של המרד הגדול.
:x