2 תשובות
להפרד מחבר שלך, אל תחזיקי את הקשר ביניכם אם את אוהבת מישהו אחר.
תלכי עם הרגש, תלכי על האחר, מיציתם.
באותו הנושא: