2 תשובות
נמתין לתשובה של אחד מעורכי הדין שלנו.

בינתיים נאמר שהמקדם האופייני של פיצויי פיטורין הוא חודש עבור כל שנת עבודה.

כדאי לפנות לעו"ד, כדי להכין מכתב.
מערכת סטיפס
החישוב ייערך על בסיס השכר האחרון, מוכפל במספר שנות העבודה.
על פי הנתונים שמסרת, וככל שהשכר המצויין הינו שכר היסוד (שאינו כולל את תשלום הנסיעות ותוספות אחרות), הרי שפיצויי הפיטורים יעמדו על 8,000 ש"ח (2X4,000). אין לשכוח כי יש לשלם לה במעמד סיום יחסי עובד-מעביד גם פדיון ימי חופשה (אם נותרו לה), ואת התשלום היחסי של דמי ההברה אותם חבים לה.

בברכה,
חן שטיין, עו"ד
6245588-03
אתר המשפט
www.hamishpat.co.il
עו"ד חן שטיין
באותו הנושא: