תשובה אחת
1. כי יושב שם מי שנבחר ע"י העם

2. העם בוחר את מי שיושב שם
עוזר מומחה סטיפס