5 תשובות
ה' ישמור /יציל
ה' ימור
כמו OMG רק של החרדים
ה' יצילנו מזה, משהו כמו לא עלינו.