3 תשובות
תתקשר ללשכת גיוס.
אם אתה מועמד לשירות פנה למיטב הם יפנו אותך לועדה רפואית
אם אתה כבר בשירות -פנה לרופא היחידה ויתואם לך ועדה
מצורף למטה הסבר על הליך הערעור, כולל מספרי הטלפון הרלוונטים.
anon