תשובה אחת
מנהיג - הנהיג את מפלגת השמאל
סוציאליסטי - שמאל הייתה מבוססת על רעיון סוציאליסטי
בעל כושר דיבור - ידוע בנאומים שלו
אנלי עוד, בורי.