2 תשובות
איזו כיתה?
תוציא בחינת בגרות וזהו.
ח
זה לא בגרות
באותו הנושא: