תשובה אחת
כי כדי לשים לסרטון פרסומת זה חסות.
ואולי לא כולם הסכימו