3 תשובות
דרך מהירה - שהיא במהירות מרבית של 110 קמ"ש (בכביש 6) מספר נתיבים ומחלפים.
דרך ראשית-דרך המשמשת לתנועה ארצית או בין-אזורית. דרך ירושלים-תל אביב (דרך מס' 1), דרך החוף (דרך מס' 2), דרך הערבה (דרך מס' 90).
דרך שאינה עירונית (בין-עירונית)
מוגדרת על דרך השלילה: דרך שאינה עירונית היא כל דרך שאינה מסומנת בתמרור כדרך עירונית. היא נקראת דרך בין-עירונית, אף על פי שאינה מחברת בהכרח בין שתי ערים או מקומות יישוב. בדרך שאינה עירונית מותרת בדרך כלל מהירות גבוהה יותר מזו המותרת בדרך עירונית. יש בה צמתים, אולם הם אינם סמוכים זה לזה כמו בדרך עירונית. מספר הולכי הרגל וצפיפות התנועה נמוכים בדרך כלל מאשר בדרך עירונית.

דרך מהירה
כשמה כן היא: דרך שאינה עירונית בה מותרת מהירות נסיעה מרבית גבוהה יותר, והיא מיועדת לתנועת כלי רכב בלבד, הרשאים לנוע במהירות שהיא מעל למהירות המינימום.
מהם מאפייניה של הדרך המהירה?
1. לפחות שני נתיבים לכלי רכב מנועיים באותו כיוון נסיעה.
2. שטח הפרדה בין כבישים בכיוון הנגדי.
3. אין גישה אליה משבילים צרים, מצמתים או ממפגשי מסילת ברזל.
4. ניתן להיכנס ולצאת ממנה רק דרך מחלף בעל נתיבי האצה והאטה.
5. בכניסה אליה מוצב תמרור המורה: "דרך מהירה".
לקוח מאתר לילך תיאוריה - ראו קישור
טליה 778
יש לכם את הנעל לקוק דגם tropaz 2