תשובה אחת
לא אם לא ניתן למשוך לא ניתן גם לקבל ישירות מהבנק