2 תשובות
בתעודת זהות-לא.
רק תאריך לידה
לא
אומרים להורים את השעה