תשובה אחת
כמעט כולן פתוחות גם בעיר וגם בקניונים
יום שלישי אחה"צ סגור היה שייך לפעם
היום כל יום פתוח אנשים רוצים להתפרנס
מה שכן מספרות סגורות באופן כמעט גורף אחה"צ בימי שני