3 תשובות
https://www.google.co.il/search?q=%D7%91%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95+%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2%D7%AA+%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%94%D7%9B%D7%99+%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%3F+%D7%95%D7%91%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95+%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2%D7%AA+%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%94%D7%9B%D7%99+%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%94%3F&oq=%D7%91%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95+%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2%D7%AA+%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%94%D7%9B%D7%99+%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94%3F+%D7%95%D7%91%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95+%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2%D7%AA+%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%94%D7%9B%D7%99+%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%94%3F&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
איזה ספר אתה לומד?
שואל השאלה:
מה הקשר ספר?
אנונימי