תשובה אחת
לא אל תפחדי זה להפך זה גורם להארכת השיער:)