תשובה אחת
כן מומלץ להפוך שכן כך מונעים נזקים שמקורם בשפשוף/הכאה של בגדים אחרים במכנס
אברהם שרם מומחה סטיפס
באותו הנושא: