3 תשובות
איפשר צריך להביא לתיקון...
תאפס אותו מהמחשב או תלך לחברה שיפתחו
תאפסו אותו
באותו הנושא: