12 תשובות
הארכת זמן
אנונימית
ארכת זמן
NFD
עם א
הארכת זמן
הארכת זמן
הארכת, משורש א. ר. ך (ארוך)
הארכת זמן.
הארכת זמן.
כמו שאומרים הארכת מעצר.
וזה כאילו מהמילה: ארוך
הארכת זמן, מהמילה להאריך (אורך)
הארכת זמן
הארכת זמן