3 תשובות
אתה משתעל? אם כן אז נהיה לך פצע בגרון מרוב מאמץ מהשיעול בגלל זה הדם. בכל מקרה תפנה לרופא אל תילחץ או משהו בסגנון זה יעבור. תרגיש טוב!
תלך לרופא אל תזניח את זה
רק רופא יודע.