תשובה אחת
על פי תיאוריה אחת, מקורו של הנפט הוא בהצטברות שרידי אצות ופלנקטון על קרקעית האוקיינוסים הקדומים, ביחד עם חרסית, בתנאים אל-אווירניים ובלא נוכחות של מיקרואורגניזמים מפרקים. בתנאים אלה נוצרה בוצה אורגנית. עם חלוף הזמן נקברה הבוצה האורגנית תחת סלעי משקע וחלו בה, כתוצאה מהעלייה בטמפרטורות ובלחץ, תהליכים כימיים ששינו את החומרים האורגניים לפחמימנים.

על פי התיאוריה השנייה, החדשה יחסית, אותם יצורים מתים, בנוכחות חמצן, פורקו על-ידי מיקרואורגניזמים (חיידקים, אצות ופטריות), והתוצרים של חלק ממיקרואורגניזמים אלה הם הפחמימנים שהצטברו מתחת לסלעי המשקע. גם היום מוכרים לנו מיקרואורגניזמים המפרישים חומרים דמויי-נפט, כולם מקבוצת האצות הירוקיות.
רוקיסט מומחה סטיפס