2 תשובות
מעוין=מקבילון
היקף= צלע*4
שטח= גובה*צלע= מכפלת האלכסונים לחלק ל-2 (2 דרכים לחשב)
עוזר מומחה סטיפס