3 תשובות
מהכסף שלי למרות שעם הייתי מבקשת מאבא שלי הוא היה מביא לי (;
מהכסף שלי