2 תשובות
בלי להגעיל או להעליב זה סימן שהוא מחבב אבל בעיקר חרמן
כן יכול להיות