2 תשובות
המדיניות היום של משרד הפנים היא לא להנפיק רשיונות כנ"ל, אלא אם אתא תושב השטחים, או חקלאי.
קיימת החמרה בדרישות של המשרד לביטחון פנים, לגבי עמידה בתנאי הסף ובעילות. למשל, אם בעבר יכולת לשכור חדר ב"ישוב זכאי", או רק לשנות כתובת במרשם האוכלוסין ולעשות הסכם עם חבר, בישוב כזה, שיעביר לך את הדואר ועל סמך זה לקיים עילה של תושב בישוב זכאי, הרי שהיום אתה נדרש להביא אישור מהרשות המוניציפלית, על כך שאתה אכן מתגורר בישוב. בנוסף, עליך לספק הוכחה שאתה משלם ארנונה ומסים בגין מגורים באותו ישוב.

להסבר מפורט, לקבלת רישיון לכלי יריה לאדם פרטי, היכנס לאתר של המשרד לביטחון פנים, בקישור: http://mops.gov.il/fire_arms/personallicense/personallicense/pages/licenserequest.aspx

בהצלחה!