5 תשובות
עושה מה בא לי וכולם על הזין
תחייך יש לך את המספר שלי
typing...
לפעמים צריך ללכת לאיבוד בשביל למצוא את הדרך מחדש..
זה לא אני...😗