תשובה אחת
קודם להכל רקע *חובה*
ואז הקהים ואחר כך בהירים
באותו הנושא: