תשובה אחת
אאו שהוא ראה אצלך משהו מוזר או שהוא נדלק עליך
באותו הנושא: