4 תשובות
הכוונה היא שבימים האלה הנבואה לא הייתה דבר שבשגרה, זה לא היה עניין מובן מאליו.
וּדְבַר ה' הָיָה יָקָר בַּיָּמִים הָהֵם, אֵין חָזוֹן נִפְרָץ (שמ"א ג' 1)

המשמעות בהקשר המקראי: ימים קשים, תקופה ללא ערכים וללא מוסר.
כך מגדיר המספר המקראי את סוף תקופת כהונתו של עלי הכוהן.
שלא הייתה נבואה באותה תקופה
הכוונה שדבר ה' היה יקר שאת אומרת שזה היה נדיר מאוד בזמנו זה לא אומר שלא הייתה באותה תקופה
אנונימי