3 תשובות
מישור החוף
הלחות היחסית של האוויר במישור החוף, גבוהה משאר אזורי הארץ.
באזורי ההר האוויר יבש יותר והלחות בחורף מרובה מזו שבקיץ.
צמחים נוטים לאבד יותר מים לאוויר במצבי לחות אויר נמוכה, ולהפך.