2 תשובות
SoundHound
ליטל
MusicID, SoundHound, Shazam.
תוכל לקרוא עליהם באתר המצורף.
רותי אבישי